Povolební vyjednávání 2018

Naši milí voliči a příznivci,

povolební jednání skončila. Sice jsme skončili v opozici, ale věřte nám, udělali jsme vše proto, abychom se před Vámi všemi, před svými dětmi a před sebou samými nemuseli stydět.

Dovolte nám malinko obšírněji shrnout uplynulý týden z našeho pohledu.

Ve volbách jsme (myšlena koalice Lysá nás baví KDU-ČSL, Kulturně a Cesta Města) od vás dostali úžasných téměř 17 tisíc hlasů, díky čemuž jsme obhájili předvolební koaliční počet zastupitelů, tj. 6 mandátů v zastupitelstvu města. K získání většiny nám chyběly (a stále chybí ;-) ) 2 mandáty. Jak velí tradice i slušnost, oslovili jsme postupně podle výsledků voleb ostatní uskupení s tím, že jsme byli připraveni vyslechnout si jejich představy o dalším fungování našeho města a zároveň jim prezentovat i představy naše. Na téměř všech jednáních byl přítomen alespoň jeden zástupce z každého seskupení naší koalice, na jednání jsme tedy chodili alespoň ve třech.

Vycházeli jsme z toho, že vystupujeme jednotně a máme nejvyšší počet mandátů oproti ostatním uskupením či případným minikoalicím. Naše představa tak byla, že bychom v Radě města obsadili 3 místa (starosta, místostarosta, radní; jednat však šlo i místech starosty a dvou radních) a koaličnímu partnerovi bychom nabídli zbývající 2 místa (místostarosta a radní). Tímto uskupením jsme chtěli docílit toho, že by se starostou našeho města stala nová osobnost, dosud politicky neangažovaná, která by dokázala město stabilizovat a díky které by se také uklidnily vztahy na radnici. Tento potenciál jsme viděli v Karlu Markovi. Zároveň jsme předpokládali, že některý z našich předpokládaných koaličních partnerů do Rady (ať již na pozici radního či místostarosty) nominuje alespoň jednoho člověka politicky zdatného a zkušeného, který bude chtít naše město dál posouvat a pro město také poctivě pracovat.

Jako s prvními proběhlo hned v neděli 7.10. odpoledne jednání se zástupci ČSSD, přičemž na tomto jednání byl přítomen i zástupce uskupení Naše Lysá. Z přítomnosti zástupce Naše Lysá se dalo dovodit, že ČSSD a Naše Lysá vytvořila minikoalici. Nejprve pan Otava celkem rozsáhle informoval přítomné o tom, co vše v našem městě v uplynulých 2 letech zařídil, jak je schopný a že vše odpracoval sám; ohledně programových bodů vyšlo najevo, že na všem, co ve volbách slíbili, vlastně netrvají (např. bazén v ZŠ JAK, rekonstrukce půdy na radnici apod.). Jeho návrhem bylo, že se pan Otava stane starostou, paní Chudobová místostarostkou, pan Kolman radním a pro zástupce naší koalice budou k dispozici 2 místa, a to pro Karla Marka místostarosta a pro dalšího člena post radního.

Následně jsme i my předložili náš návrh, a to že by se starostou stal Karel Marek, naše koalice by měla 1 místostarostu a radního, pan Otava by se stal místostarostou pro investice a další zastupitel z řad ČSSD, příp. p. Kolman (dle rozhodnutí ČSSD) by byl radním. O tom, které všechny posty by byly uvolněné či neuvolněné se do podrobností nejednalo, protože po předložení našeho návrhu bylo na zástupcích ČSSD vidět, že nejsou na jakékoli jednání připraveni a jejich jedinou odpovědí bylo kategorické odmítnutí naší verze budoucího vedení radnice. Bylo z toho jednoznačně zřejmé, že se Karel Otava svého postavení starosty nemíní vzdát a že je náš návrh zaskočil.

Je pravdou, že v předchozích 2 letech byl Karel Otava do pozice starosty zvolen s podporou KDU-ČSL i Kulturně, když KDU-ČSL měla i post v Radě. Kulturně se svými 3 mandáty žádný post v Radě neměla a její členové byli jen zastupiteli. K tomuto kroku jsme přistoupili v době, kdy další koaliční spolupráce s ODS bohužel nebyla možná a v tehdejším zastupitelstvu nebyla žádná jiná osoba, která by byla ochotná se funkce starosty ujmout (odhlédneme-li od zástupců KSČM). Jako jediným řešením v patové situaci byla volba Karla Otavy, neboť pokud by nedošlo k volbě nového starosty, město a zastupitelstvo by bylo dále paralyzováno absencí Rady města. Možná to z dlouhodobého pohledu nebylo úplně šťastné řešení, ale v danou chvíli to byla cesta ven z vleklé radniční krize.

Dva roky starostování Karla Otavy, především pak poslední rok završený volební kampaní ČSSD, ukázal, že Karel Otava na první pohled působí jako velice zdatný propagátor našeho města, účastní se mnoha akcí, které se v našem městě konají (a na kterých se může vyfotit), zařídí vše možné i nemožné, jedná s občany, má řadu kontaktů a posouvá naše město kupředu. Při podrobnějším pohledu však lze zjistit, že se městský úřad dostal do rozkladu, úředníkům je vyhrožováno, jednotlivé odbory spolu velice špatně komunikují, plus mají ti úředníci, kteří neodporují a poslušně plní přání a úkoly starosty, bez ohledu na to, zda se jedná o státní správu či samosprávu. Dále nelze přehlédnout to, že se sice realizují investiční akce, ale jedná se o akce již dříve rozběhnuté a těch nových zahájených zase až tolik není. Město se rozdělilo na dva tábory, první skupinu tvoří ti, kterým se líbivá politika zamlouvá a jsou přesvědčeni o tom, že se město posouvá kupředu, druhou skupinu tvoří ti, kteří vidí jen kouřovou clonu bez viditelného zlepšení a kteří negativně vnímají způsob jednání současného starosty s kýmkoliv, kdo s jeho názory nesouhlasí. Při vědomí tohoto všeho a výsledku voleb jsme dospěli k závěru, že se nenacházíme v patové situaci jako v roce 2016 a že není absolutně žádný důvod nadále Karla Otavu podporovat jako starostu našeho města. Nakonec i jeho (jediné!) povolební vyjednání o budoucnosti našeho města nás utvrdilo v tom, že je neřízenou střelou, že spolupráce s ním na pozici starosty bude pro nás jako případné partnery z dlouhodobého hlediska zničující, budeme velice těžko prosazovat jakýkoliv náš program, který nebude v souladu s jeho zájmy, a jednání s ním budou často konfliktní a urážející. Ukázalo se také, že našemu starostovi nejde o to, abychom město dále posouvali společně (myšleno s ostatními zastupiteli), ale o to, abychom jej podpořili jako starostu a on mohl dál stejným způsobem naše město řídit. Za to by nám nejspíše byl ochoten slíbit cokoliv. Přitom by dle našeho názoru mohl svojí dosavadní práci vykonávat i na pozici místostarosty pro investice. Byli jsme skutečně připraveni poskytnout mu dostatečný prostor pro to, aby nám všem ukázal, jak je pracovitý a schopný a za jeho součinnosti město pozvednout na nohy. Z jeho reakce a následné nekomunikace šlo pak jen dovodit, že ani na chvíli neuvažoval o tom, že by se svého "těžce" získaného postu starosty města vzdal.

Možná si řeknete, že jsme mohli "cuknout" a na funkci starosty jej podpořit. My jsme se však s čistým svědomím a v zájmu vás všech, kteří jste nás spolu s dalšími členy našeho uskupení volili, rozhodli, že je na čase provést na nejvyšším místě našeho města změnu. Chtěli jsme docílit toho, aby se město opět sjednotilo a začalo spolu komunikovat.

Druhé jednání proběhlo večer v úterý 9.10. se zástupci ODS a ANO, kteří spolu také vytvořili minikoalici. Jednání proběhlo téměř celé v klidném duchu, vzájemně jsme probírali naše volební programy. Přednesli jsme také zástupcům ODS a ANO náš návrh, tj. z našich řad starosta, místostarosta, radní, z jejich řad místostarosta a radní. Ze strany ODS a ANO žádný protinávrh na možné uspořádání v Radě nepřišel a rozešli jsme se s tím, že se o naší nabídce v rámci jejich členské základny poradí a dají nám vědět.

Následně jsme se ve čtvrtek 11.10. sešli ještě s posledním zvoleným členem zastupitelstva, a to s panem Gregorem z KSČM. I zde se setkání vedlo v klidném duchu, proběhla velmi plodná diskuze nad programy a personální otázky ve vedení radnice se vlastně vůbec neřešily.

Další jednání byla domluvená na víkend od 13.10. a to s ČSSD i s ODS. Ta však byla zrušena s tím, že se tyto dvě strany a jejich partneři dohodli spolu a výsledek je nyní již znám – Karel Otava (ČSSD) starosta na plný úvazek, Romana Fischerová (ANO) místostarostka na plný úvazek, Jiří Havelka (ODS) místostarosta na plný úvazek (od března 2019), Karolína Chudobová (ČSSD) radní na plný úvazek a Josef Kolman (Naše Lysá) radní na částečný úvazek. Z pěti míst v Radě bude mít Lysá nad Labem historicky poprvé čtyři plně placené funkce, které nás občany Lysé nad Labem budou každý rok stát 2,6 milionů Kč ročně.

Všem, kteří dočetli až sem, moc děkujeme. Ještě jednou také děkujeme za vaší podporu, které si nesmírně vážíme. V zastupitelstvu za Vás jednáme s naším nejlepším vědomím a svědomím a při respektování toho, proč jste nás zvolili. Nijak jsme se netajili tím, že chceme v našem městě změnu. Snažili jsme se slušným a korektním vyjednáváním změnu vyjednat, bohužel však neúspěšně. I tak jsme připraveni být v opozici konstruktivní a přicházet s vlastními podněty a nápady.

Naším cílem bylo se nezaprodat (tj. neusilovat za každou cenu o post v radě), jednat fér, transparentně a bez postranních úmyslů. Tak jsme po celou dobu také vystupovali. Nejsme žádnými politiky, jsme lidé, kteří si Lysou zvolili za svůj domov a chceme zde i nadále bydlet a usilovat o to, aby se nám tady lépe žilo. Pokud se to nepodaří v tomto volebním období, jsme připraveni se pokusit prosadit změnu příště.